Nhảy đến nội dung
x

Khoa Luật TDTU tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ Luật Kinh tế

Ngày 15/12/2020, Khoa Luật trường Đại Học Tôn Đức Thắng đã tổ chức buổi đánh giá luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học ở Gia Lai và Bình Định. Buổi bảo vệ có sự tham gia của các thầy là giảng viên, chuyên gia đến từ các cơ sở đào tạo luật và đơn vị thực hành nghề luật ở TP. HCM, các anh chị học viên là tác giả luận văn và sinh viên tham dự. Buổi bảo vệ là cơ hội để các anh, chị học viên là tác giả luận văn thể hiện khả năng tranh luận, bảo vệ thành quả nghiên cứu của mình trước các thành viên hội đồng. Đây cũng là cơ hội quý báu để các anh, chị học viên khác và sinh viên Khoa Luật học hỏi, trải nghiệm.

Tham gia bảo vệ luận văn có 9 học viên bảo vệ về các chủ đề như đất đai, thuế, xác lập cổ đông trong công ty cổ phần,... tại các tỉnh Gia Lai, Bình Định. Qua phần trình bày và phản biện của các tác giả, Hội đồng đều đánh giá cao sự chuẩn bị, đầu tư của học viên cho công trình nghiên cứu của mình. Tuy gặp rất nhiều khó khăn, áp lực và căng thẳng, nhưng các học viên vẫn hoàn thành xuất sắc phần trình bày, phản biện.

Sau đay là một số hình ảnh của buổi đánh giá luận văn

Hình 1

 

Hình 2

 

Hình 3

CLB Event Khoa Luật TDTU ghi