Nhảy đến nội dung
x

Khoa Luật TDTU tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ Luật Kinh tế

Hội đồng lần này có sự tham gia của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thị Hồng Yến, Tiến sĩ Đặng Thị Thu Huyền, Tiến sĩ Đặng Anh Quân và Tiến sĩ Dương Kim Thế Nguyên. Hội đồng ban giám khảo đều có chuyên môn trong lĩnh vực Pháp luật Kinh tế cùng các học viên đang công tác và hành nghề tại các đơn vị, cơ quan tư pháp và các công ty Luật.

Hình 1


 
Những đề tài pháp lý mới được các học viên khai thác nghiên cứu; cùng với sự chuẩn bị, cố gắng thể hiện mình trước hội đồng Ban đánh giá. Học viên đã được nhận xét cùng với những câu hỏi, lời phản biện hữu ích từ phía Hội đồng để góp ý định hướng và hoàn thiện luận văn.

Hình 2

Khoa Luật TDTU gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Hội đồng cùng với các anh, chị học viên. Chúc các anh, chị học viên hoàn thành tốt luận văn.

CLB Event Khoa Luật TDTU