Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc hoãn thi cho SV có tiếp xúc với người ở vùng dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam) hoặc SV có đến vùng dịch ở HK2, HK dự thính 2 và HK hè năm học 2019-2020

Theo quy định về việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, Phòng Đại học thông báo đến sinh viên có tiếp xúc với người ở vùng dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam) hoặc SV có đến vùng dịch như sau:

- Sinh viên nộp đơn xin hoãn thi trực tuyến trên Student's Portal từ ngày 30/7/2020 đến ngày 02/8/2020, và phòng đại học gia hạn thêm trong 2 ngày nữa (ngày 04,05/8/2020) vì vẫn còn sinh viên có nguyện vọng xin hoãn thi nhưng chưa đọc thông tin.

- Sinh viên ghi rõ thông tin lý do xin hoãn thi, kèm minh chứng cụ thể và chọn đúng học kỳ muốn hoãn thi.

Sinh viên chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân và thực hiện nghiêm các nội dung phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan chức năng

Trân trọng.