Nhảy đến nội dung
x

Thông báo v/v Triển khai dạy - học trên nền tảng công nghệ số thay cho hình thức học tập trung tại các cơ sở của Trường từ ngày 10/8/2020 đến hết ngày 23/8/2020

Kính gửi: Nghiên cứu sinh, Học viên cao học, Sinh viên (gọi tắt là SV).

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua tại Việt Nam và các quốc gia trên thế giới; nhằm phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cộng đồng, Nhà trường thông báo đến SV:

1. Nhà trường triển khai dạy - học trên nền tảng công nghệ số (dạy - học trực tuyến) theo thời khóa biểu Học kì 3/2019-2020 và Học kì 1/2020-2021 đã công bố thay cho hình thức học tập trung tại các cơ sở của Trường từ ngày 10/8/2020 cho đến hết ngày 23/8/2020.

2. Tất cả SV tham gia học tập theo thời khóa biểu, thực hiện đầy đủ các yêu cầu học tập theo hướng dẫn của giảng viên trên hệ thống dạy - học trực tuyến. Đối với học sinh Trung cấp chuyên nghiệp thực hiện theo phương án, kế hoạch học tập của Trường TCCN Tôn Đức Thắng được phê duyệt đồng thời đảm bảo các quy trình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

3. Tất cả SV vẫn thi theo lịch thi đã được công bố sau khi đảm bảo thực hiện khai báo y tế trên hệ thống của Trường và các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 (riêng các đối tượng thuộc diện theo dõi sức khỏe hoặc có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch, đang được cách ly theo yêu cầu sẽ gửi yêu cầu Hoãn thi trên hệ thống Thông tin sinh viên).

SV toàn Trường chủ động thực hiện theo các Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19; nỗ lực thực hiện nhiệm vụ học tập trực tuyến trong thời gian này để đạt được hiệu quả cao, đồng thời thường xuyên theo dõi, cập nhật các Thông báo mới của Trường.

Trân trọng./.