Nhảy đến nội dung
x

TOP 20 thí sinh xuất sắc nhất Cuộc thi Nét đep sinh viên TDTU gọi tên sinh viên Khoa Luật

Chúc mừng 02 sinh viên Khoa Luật chính thức ghi tên mình vào Top 20 !

- SBD 088 - Lê Nguyễn Thành Danh

Hình 1

- SBD 099 - Trần Bá Tân

Hình 2

*Hình ảnh từ Fanpage Đại học Tôn Đức Thắng