Nhảy đến nội dung
x

Chuyên đề: Hoà giải thương mại - Phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả

Chuyên đề: “Hoà giải thương mại, phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả” với sự tham gia của Ông Phan Trọng Đạt, Quyền Giám đốc, Trung tâm Hoà giải thương mại Việt Nam – VMC, thuộc VIAC. Chuyên đề đã thu hút và nhận được sự hưởng ứng từ các bạn sinh viên Khoa Luật, TDTU.

Hình 1

Với sự dày dặn kinh nghiệm từ thực tiễn của mình, Diễn giả chia sẻ và truyền đạt những kiến thức hữu ích về các phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau, đồng thời có sự so sánh giữa Hoà giải với các phương thức như thương lượng, trọng tài, toà án. Diễn giả còn chia sẻ thêm các thông tin về trung tâm trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) và những văn bản pháp luật có liên quan về Hoà giải thương mại ở Việt Nam và trên thế giới.

Hình 2

Trong suốt thời gian diễn ra Chuyên đề, các bạn sinh viên đã chăm chú lắng nghe và chủ động đặt các câu hỏi với Diễn giả, góp phần tạo không khí hào hứng, sôi nổi cho buổi chuyên đề.

Hình 3

Chuyên đề đã mang đến cho Sinh viên những kiến thức bổ ích về hoà giải thương mại cũng như phương thức giải quyết tranh chấp phổ biến hiện nay. Đây chính là nguồn tư liệu quý báu cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu và vận dụng vào thực tế công việc trong tương lai. 

Chuyên đề kết thức với sự thành công tốt đẹp. Khoa Luật TDTU gửi lời cảm ơn chân thành đến Ông Phan Trọng Đạt cùng các Thầy cô Khoa Luật và các bạn sinh viên Khoa Luật đã dành thời gian tham dự chuyên đề.