Nhảy đến nội dung
x

Đăng ký môn học bổ sung trong Học kỳ 2/2023-2024 dành cho sinh viên chương trình Chất lượng cao Khóa tuyển sinh 2020 trở về trước

Căn cứ số lượng sinh viên có nguyện vọng được học môn Pháp luật về phá sản và trọng tài thương mại (Mã môn: E01112) và môn Luật đất đai (Mã môn: E01075), Khoa Luật thông báo về việc mở bổ sung 02 môn học này trong Học kỳ 2/2023-2024 như sau:

Sinh viên đạt điều kiện đăng ký môn học vào đợt đăng ký bổ sung từ 13h ngày 20/11 – 13h ngày 22/11/2023 theo thông báo số 141/TB-ĐH của phòng Đại học.

Đề nghị các sinh viên lưu ý đăng ký môn học theo thời gian quy định.