Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch thực hiện học phần TSNN đợt 2/2023 lần 1

Gửi các em sinh viên tham gia TSNN đợt 2/2023 lần 1.

Khoa Luật ban hành Kế hoạch thực hiện học phần TSNN (tại đây)

Các em lưu ý, hiện nay nhà trường quản lý hoạt động TSNN qua hệ thống quản lý TSNN, nên các em chú ý các mốc thời gian và thực hiện thao tác trên hệ thống để được ghi nhận kết quả TSNN.

Trân trọng.