Nhảy đến nội dung
x

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp nhận thực tập sinh pháp lý

Để cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam với Trường Đại học Tôn Đức Thắng và để góp phần cùng TDTU tạo điệu kiện thuận lợi cho các sinh viên sắp tốt nghiệp của Trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo gắn với thực tế tại các doanh nghiệp cũng như chuẩn bị nguồn nhân lực tuyển dụng cho Tập đoàn trong các năm tới.
Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thống nhất chủ trương tạo điều kiện tốt nhất cho các sinh viên của Trường thuộc các ngành học có liên quan (Kỹ thuật, Quản lý,...) có nguyện vọng thực tập tại các các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn (Các Công ty Cao su, Trường, Viện Nghiên cứu Cao su VN,...).

Tập đoàn có hơn 100 đơn vị thành viên hoạt động trên 05 ngành chính: Trồng, khai thác, chế biến, tiêu thụ cao su; Sản xuất sản phẩm từ gỗ; Sản xuất sản phẩm công nghiệp từ nguyên liệu cao su; Đầu tư phát triển khu, cụm công nghiệp; Đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hạ tầng công nghiệp tại Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Miền Trung, Miền núi phía Bắc (Thông tin chi tiết về Tập đoàn tại trang web: www.vnrubbergroup.com).

Trong đợt này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam có nhu cầu tiếp nhận thực tập sinh pháp lý. Sinh viên có nhu cầu thựuc tập, vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Luật để được hướng dẫn và tổng hợp thông tin phản hồi về đơn vị tiếp nhận. Hạn tiếp nhận đến ngày 15/12/2023.

Trân trọng.