Nhảy đến nội dung
x

Thông báo đăng ký tham gia dự Lễ tốt nghiệp Đợt tháng 10/2023 và tháng 11/2023

Căn cứ theo dự thảo kế hoạch Lễ Tốt nghiệp, Văn phòng Khoa Luật thông báo đến các anh chị Cự sinh viên (CSV) các nội dung quan trọng như sau: (tất cả thông tin là Dự kiến do kế hoạch chưa ban hành)

1. Ngày tổ chức: Trong 02 ngày: 27/10/2023 (thứ Sáu, cả ngày) và ngày 03/11/2023 (thứ Sáu, cả ngày). Sau khi có số lượng đăng ký tham dự Lễ, Bộ phận tổ chức sẽ sắp xếp lượt nhận bằng của từng Khoa trên sân khấu và Khoa Luật sẽ thông báo cho CSV biết để chốt thời gian (Hiện nay chưa biết Khoa Luật được bố trí lên sân khấu vào ngày / buổi nào)
- Buổi sáng: 6:45 - 11:30; Buổi chiều: 13:00 - 17:00.


2. Địa điểm: Hội trường 2A, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

3. Các anh chị vui lòng đăng ký qua link:
* Giai đoạn 1 (Từ 21/9 đến 02/10/2023): Khoa Luật thống kê số lượng dự kiến mà CSV có thể tham gia được Lễ Tốt nghiệp trong 02 ngày nói trên: Các anh chị có thể dùng email cá nhân để đăng ký
- Link: https://forms.gle/37wN6Qf8R24JzrJ77
- Link này sẽ đóng vào 17 giờ 00 phút ngày 02 tháng 10 năm 2023 (Thứ Hai);


* Giai đoạn 2 (Từ ngày 02/10 đến 07/10/2023): Sau khi chốt ngày/thời gian tổ chức, Văn phòng Khoa Luật sẽ gửi Thông báo đến toàn bộ CSV đã đăng ký ở Giai đoạn 1, các anh chị nào xác định chắc chắn sẽ tham gia thì vui lòng điền form thứ 2 với các thông tin chi tiết và quan trọng nhằm Khảo sát việc làm và in phiếu xướng tên.


4. Đối tượng tham gia: CSV Đã Tốt nghiệp (Văn phòng Khoa sẽ kiểm tra thông tin từ Hệ thống)


5. Các yêu cầu khác: 
- Văn phòng Khoa sẽ rà soát và loại các trường hợp sai đối tượng.
- Sau khi chốt số lượng, Văn phòng Khoa sẽ triển khai các bước tiếp theo qua email của CSV để lại trong link, đề nghị các anh chị để lại thông tin chính xác.

Khi CSV có câu hỏi, vui lòng liên hệ về Văn phòng Khoa trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần gặp thầy Đặng Thành Lê - SĐT Văn phòng Khoa: 02837760659

Thông báo này cũng đã được đăng trên Hệ thống thông tin sinh viên.


Trân trọng !