Nhảy đến nội dung
x

Thông báo về việc nhận Phụ lục văn bằng của cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022

Khoa Luật thông báo về việc nhận Phụ lục văn bằng của cựu sinh viên đã tốt nghiệp năm 2022 (Các đợt: tháng 01/2022, tháng 02/2022, tháng 04/2022, tháng 06/2022, tháng 09/2022)
 
* Thời gian:    Thứ Ba - Thứ Sáu
Từ: 14h00 - 16h00, bắt đầu từ ngày 01/11/2023

* Hồ sơ nhận phụ lục bao gồm: 
- 01 bản photo CCCD/CMND của sinh viên và bản chính để đối chiếu.
Trường hợp sinh viên ủy quyền cho người khác đến nhận thay:
- Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương kèm: 02 bản photo CMND/CCCD có công chứng của 02 Người (Ủy quyền và Được Ủy quyền).
 
Anh/chị cựu sinh viên vui lòng gọi đến VP Khoa (SĐT: 0283 77 60 659) trước khi đến nhận bằng.

Trân trọng./.