Nhảy đến nội dung
x

Thông báo Vv về việc cứu xét tiếng Anh đối với sinh viên Khóa TS 2018 trở về trước đăng ký TSNN đợt 3/2022

Khoa Luật chào các anh chị sinh viên,

Ngày 03/02 Phòng ĐH sẽ thông báo và công bố danh sách xét sơ bộ SV tham gia TSNN Đợt 3/Năm 2022; Khoa Luật thông báo đến SV về việc cứu xét tiếng Anh đối với sinh viên Khóa TS 2018 trở về trước đăng ký TSNN đợt 3/2022. Nội dung như sau: 

- Sinh viên CHỈ nợ học phần tiếng Anh cuối trong CTĐT ĐƯỢC CỨU XÉT tham gia TSNN đợt 3/2022. 

- Sinh viên ĐÃ ĐĂNG KÝ TSNN có kết quả KHÔNG ĐẠT do thiếu học phần tiếng Anh cuối, có nguyện vọng thực hiện TSNN thì (1) khiếu nại kết quả xét sơ bộ trên hệ thống, đồng thời (2) nộp đơn cứu xét và cam kết hoàn thành chứng chỉ tiếng Anh tại Văn phòng Khoa Luật B.008

- Hạn nhận đơn: đến ngày 06/02/2023 trong giờ hành chính.

Trân trọng !