Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh Chương trình Cử nhân Luật năm 2021 (Chương trình tiêu chuẩn)

Mã ngành: 7380101

1. Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT

  • ĐỢT 1: DÀNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT ĐÃ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI TDTU

- Xét tuyển theo kết quả học tập của 05 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12)dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT trong năm 2021 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với TDTU về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ (gọi tắt trường THPT ký kết)

- Xét tuyển tổ hợp (điều kiện các môn trong tổ hợp đều trên 6.0):
+ Văn*2, Anh, Sử (điều kiện: Toán trên 6.0; Anh trên 6.5)
+ Toán, Văn, Anh*2 (điều kiện: Anh trên 6.5)

- Điểm hồ sơ trên 29 điểm.

- Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến: dự kiến từ 05/04 – 25/05/2021

  • ĐỢT 2: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC

- Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước.

- Xét tuyển tổ hợp (điều kiện các môn trong tổ hợp đều trên 6.0):
+ Văn*2, Anh, Sử (điều kiện: Toán trên 6.0; Anh trên 6.5)
+ Toán, Văn, Anh*2 (điều kiện: Anh trên 6.5)

- Điểm hồ sơ trên 30 điểm

- Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến:dự kiến từ 01/06 – 10/07/2021

  • ĐỢT 3: DÀNH CHO HỌC SINH TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG THPT TRONG CẢ NƯỚC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ

- Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT và tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tất cả các trường THPT trong cả nước.

- Xét tuyển tổ hợp (điều kiện các môn trong tổ hợp đều trên 6.0):
+ Văn*2, Anh, Sử (điều kiện: Toán trên 6.0;)
+ Toán, Văn, Anh*2

- Điểm hồ sơ trên 24 điểm

- Thời gian đăng ký xét tuyển trực tuyến:dự kiến từ 19/07/2021

2. Phương thức 2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Tổ hợp xét tuyển: A00 (Môn nhân hệ số: Toán), A01 (Môn nhân hệ số: Toán), C00 (Môn nhân hệ số: Văn), D01 (Môn nhân hệ số: Văn).

3. Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của TDTU

TDTU ưu tiên xét tuyển các đối tượng sau:

a. Đối tượng 1: Thí sinh thuộc các trường THPT chuyên trên cả nước; một số trường trọng điểm tại TPHCM.

- Tổ hợp xét tuyển: Văn*2, Anh, Sử (điều kiện Toán trên 6.0); Toán*2, Văn, Anh

- Các đợt xét tuyển: 
+ Đợt 1 (dự kiến 05/04 – 25/05/2021): Thí sinh các trường chuyên và một số trường trọng điểm tại TPHCM đã ký kết với TDTU hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 05HK. Điều kiện: mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển trên 7.5
+ Đợt 2 (dự kiến 01/06 – 10/07/2021): Thí sinh các trường chuyên trên cả nước và một số trường trọng điểm tại TPHCM hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 đăng ký ưu tiên xét tuyển theo 06HK. Điều kiện: mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển trên 7.75

b. Đối tượng 2: Thí sinh đạt một trong các thành tích học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố năm 2021, đạt giải trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11, 12.

- Thí sinh có thành tích học sinh giỏi các cấp: Toán, Văn, Anh, Sử 

- Thí sinh hoàn tất chương trình lớp 12 bậc THPT năm 2021, tốt nghiệp THPT năm 2021 được cộng điểm ưu tiên theo thành tích học sinh giỏi đạt được

- Xét tuyển tổ hợp (điều kiện các môn trong tổ hợp đều trên 6.0):
+ Văn*2, Anh, Sử (điều kiện: Toán trên 6.0; Anh trên 6.5)
+ Toán, Văn, Anh*2 (điều kiện: Anh trên 6.5)

- Các đợt xét tuyển:
+ Đợt 1 (dự kiến 05/04 – 25/05/2021): dành cho thí sinh các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 05HK. Điểm hồ sơ trên 29 điểm.
+ Đợt 2 (dự kiến 01/06 – 10/07/2021): dành cho thí sinh tất cả các trường THPT đã ký kết với TDTU xét theo điểm 06HK. Điểm hồ sơ trên 30 điểm.

4. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT

Chi tiết xem thêm tại: trang thông tin tuyển sinh TDTU