Nhảy đến nội dung
x
Những lưu ý về việc nghỉ học và học bù

1/Sinh viên nghỉ học sẽ được xem xét  sắp xếp học bù nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Trường hợp nhà có tang (ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột)

Kế hoạch năm học 2017-2018

Sinh viên vui lòng download kế hoạch chi tiết tại đây

Subscribe to Đào tạo