Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc đăng ký tham dự nhận bằng Lễ tốt nghiệp tháng 9/2018

Thân chào các em sinh viên!


Lễ tốt nghiệp đợt tháng 9/2018 sẽ được tổ chức vào ngày 28/9/2018 (Thứ 6) tại Hội trường A. Nay, Khoa Luật thông báo đến các em về việc đăng ký tham dự Lễ như sau:

1/Thời gian đăng ký Lễ tốt nghiệp (theo link) : từ ngày Thông báo đến hết ngày 22/9/2018.

Thông báo thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp tháng 9/2018 chính thức - Ngày 28/9/2018

Thời gian tổ chức Lễ tốt nghiệp tháng 9/2018 có sự điều chỉnh về thời gian. 

Lễ tốt nghiệp chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 28/9/2018, các em sinh viên lưu ý thường xuyên cập nhật thông tin trên website và email sinh viên để nắm bắt kịp thời.

 

Kế hoạch năm học 2018-2019

Sinh viên xem chi tiết Tại Đây

Những lưu ý về việc nghỉ học và học bù

1/Sinh viên nghỉ học sẽ được xem xét  sắp xếp học bù nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Trường hợp nhà có tang (ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột)

Kế hoạch năm học 2017-2018

Sinh viên vui lòng download kế hoạch chi tiết tại đây

Subscribe to Đào tạo