Nhảy đến nội dung
x
“Game team-building” - Kỹ năng cần thiết cho tương lai
Vừa qua, sinh viên khoa Luật TDTU cơ sở Bảo Lộc đã tham gia khóa huấn luyện thực hành kỹ năng làm việc nhóm thông qua các trò chơi Teambuilding với chủ đề “ Tỏa Sáng”
Subscribe to Sinh viên khoa Luật TDTU cơ sở Bảo Lộc