Nhảy đến nội dung
x

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 20/9/2020

* Đầu tư
1.    (23/09/2020) Quyết định 1441/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.    (18/09/2020) Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

* Thương mại
1.    (24/09/2020) Quyết định 1453/QĐ-TTg năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.    (18/09/2020) Nghị định 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022

* Kế toán - Kiểm toán
1.    (16/09/2020) Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 về Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

* Lao động - Tiền lương
1.    (24/09/2020) Quyết định 1451/QĐ-TTg năm 2020 về Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực lao động và xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.    (21/09/2020) Quyết định 1322/QĐ-UBND năm 2020 về công bố 05 quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

* Bộ máy hành chính
1.    (16/09/2020) Nghị quyết 1000/2020/UBTVQH14 quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
2.    (28/08/2020) Thông tư 05/2020/TT-BTP về hướng dẫn Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại do Bộ Tư pháp ban hành

* Thủ tục Tố tụng
1.    (24/09/2020) Quyết định 1450/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

* Tài chính nhà nước
1.    (18/09/2020) Thông tư 115/2020/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, định lượng ăn và mức tiền ăn của chó, ngựa nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng

* Tài nguyên - Môi trường
1.    (18/09/2020) Thông tư 24/2020/TT-BCT quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nguồn: thuvienphapluat.vn