Nhảy đến nội dung
x
Người lao động phải bồi thường nếu tiết lộ bí mật kinh doanh
Khi phát hiện người lao động vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thì người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động bồi thường theo thỏa thuận của hai bên.
Hút thuốc lá có thể bị phạt tới 500.000 đồng?
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/11/2020) hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm có thể bị xử phạt tới 500.000 đồng.
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 10/10/2020
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản pháp lý mới, nổi bật
Hậu quả pháp lý của việc tảo hôn
Tảo hôn là hành vi lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định
Một số điểm nổi bật của các Nghị định có hiệu lực Tháng 10/2020
Bản tin văn bản pháp luật cập nhật các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 20/9/2020
Bản tin văn bản cập nhật văn bản pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 11/9/2020
Bản tin văn bản pháp luật cung cấp thông tin tổng hợp các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Các văn bản giao dịch về nhà, đất bắt buộc phải công chứng, chứng thực mới có giá trị
Các văn bản giao dịch liên quan đến đất đai phải công chứng, chứng thực. Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Vi phạm kinh doanh đa cấp sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 98/2020/NĐ-CP , trong đó quy định mức phạt đối với hành vi vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 9/2020
Cập nhật các văn bản pháp luật Trung ương mới, nổi bật
Subscribe to laws