Nhảy đến nội dung
x
Chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Phạm nhân được lao động ngoài trại giam
Trại giam thuộc Bộ Công an được hợp tác với tổ chức trong nước để thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài nơi giam giữ.
Chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Chuyên đề: Nghề Luật tương lai - Viễn cảnh và thách thức
Sáng ngày 19/05/2022, Khoa Luật tổ chức chuyên đề về nghề luật với sự tham gia của diễn giả Thạc sĩ - Luật sư Bùi Tiến Long
Tổng hợp chính sách mới có hiệu lực từ Tháng 5/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 26/3 - 29/3/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 17/3 - 18/3/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Chính sách, quy định có hiệu lực từ tháng 03/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 22/02/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 07/02/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Subscribe to laws