Nhảy đến nội dung
x
Chính sách có hiệu lực từ tháng 01/2023
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 12/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các van bản, chính sách pháp luật mới, nổi bật
Bản tin chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 11/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Summary of new policies effective from Octocber 2022
Text bulletin summarizes new and prominent policies and legal documents
Bản tin văn bản nổi bật từ ngày 01/10/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ Tháng 9/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản pháp quy cấp Trung ương Tháng 8/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Phạm nhân được lao động ngoài trại giam
Trại giam thuộc Bộ Công an được hợp tác với tổ chức trong nước để thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài nơi giam giữ.
Chính sách có hiệu lực từ tháng 6/2022
Bản tin văn bản tổng hợp các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Subscribe to laws