Nhảy đến nội dung
x

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 29/7/2020

* Đầu tư
1.    (27/07/2020) Chỉ thị 30/CT-TTg năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.    (27/07/2020) Nghị quyết 112/NQ-CP năm 2020 triển khai Nghị quyết 117/2020/QH14 về chuyển đổi phương thức đầu tư dự án thành phần tại Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Chính phủ ban hành
3.    (17/07/2020) Thông tư 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho dự án điện mặt trời do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4.    (16/07/2020) Công văn 2854/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành
5.    (15/07/2020) Công văn 2841/TCT-KK năm 2020 về hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

* Thương mại
1.    (28/07/2020) Công văn 5464/BCT-TTTN năm 2020 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành
2.    (26/07/2020) Thông báo 254/TB-VPCP về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành
3.    (24/07/2020) Quyết định 1949/QĐ-BCT năm 2020 về đính chính Thông tư 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
4.    (22/07/2020) Quyết định 1404/QĐ-BGTVT năm 2020 về phê duyệt Đề án “Nghiên cứu đánh giá thực trạng, đề xuất phương án điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải phục vụ công tác sửa đổi, bổ sung Luật Giao thông đường bộ năm 2008” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
5.    (22/07/2020) Quyết định 1933/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Hoa và In-đô-nê-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

* Thuế - Phí - Lệ Phí
1.    (20/07/2020) Công văn 2881/TCT-DNNCN năm 2020 về Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành
2.    (15/07/2020) Công văn 2842/TCT-KK năm 2020 về lệ phí môn bài đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

* Chứng khoán
1.    (17/07/2020) Thông tư 70/2020/TT-BTC về kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 127/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

* Công nghệ thông tin
1.    (21/07/2020) Công văn 190/TANDTC-KHTC năm 2020 về thực hiện văn bản pháp luật do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

* Bất động sản
1.    (15/07/2020) Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND thông qua danh mục dự án thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; danh mục dự án chuyển tiếp tại Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND; danh mục dự án điều chỉnh, bổ sung diện tích tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn hiệu lực; danh mục dự án thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ chấp thuận do tỉnh Phú Thọ ban hành
2.    (15/07/2020) Nghị quyết 04/2020/NQ-HĐND quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.    (20/05/2020) Nghị quyết 05/NQ-HĐND năm 2020 về Quyết định chủ trương chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh An Giang
4.    (08/05/2020) Quyết định 1240/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
5.    (08/05/2020) Quyết định 1243/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
6.    (08/04/2020) Kế hoạch 878/KH-UBND về định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
7.    (07/04/2020) Quyết định 1277/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực Đất đai được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định
8.    (13/03/2020) Quyết định 193/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
9.    (13/02/2020) Quyết định 445/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
10.    (27/12/2019) Quyết định 2967/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp trong công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
11.    (28/06/2019) Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk
12.    (12/06/2019) Quyết định 1412/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk
13.    (05/06/2019) Quyết định 1333/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk
14.    (28/06/2004) Chỉ thị 16/2004/CT-UB về triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 do tỉnh Thái Bình ban hành
15.    (29/04/2004) Quyết định 42/2004/QĐ-UB quy định về khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tăng thu cho ngân sách

* Bộ máy hành chính
1.    (27/07/2020) Công văn 2741/BVHTTDL-PC năm 2020 về phổ biến luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua và triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
2.    (25/07/2020) Công văn 6071/VPCP-KGVX năm 2020 về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
3.    (23/07/2020) Quyết định 1083/QĐ-TTg năm 2020 sửa đổi Quyết định 158/QĐ-TTg về kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4.    (22/07/2020) Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5.    (20/07/2020) Nghị quyết 978/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
6.    (17/07/2020) Quyết định 187/QĐ-TANDTC năm 2020 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án do Tòa án nhân dân tối cao ban hành
7.    (16/07/2020) Quyết định 573/QĐ-TCTHADS năm 2020 về phân công công tác giữa Tổng Cục trưởng và các Phó Tổng cục trưởng của Tổng cục Thi hành án dân sự
8.    (15/07/2020) Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
9.    (14/07/2020) Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
10.    (25/06/2020) Quyết định 1472/QĐ-BTP năm 2020 bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

* Tài chính nhà nước
1.    (24/07/2020) Thông báo 251/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 01 tháng 07 năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2.    (23/07/2020) Công văn 2750/LĐTBXH-KHTC về xác định số cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3.    (23/07/2020) Công văn 2751/LĐTBXH-KHTC về cắt giảm, tiết kiệm thêm dự toán chi quản lý kinh phí người có công 6 tháng cuối năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
4.    (20/07/2020) Quyết định 1081/QĐ-BTC về Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5.    (15/07/2020) Thông tư 68/2020/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí chi thường xuyên thực hiện duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
6.    (08/07/2020) Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

* Giao thông - Vận tải
1.    (27/07/2020) Chỉ thị 3140/CT-CHK năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Cục Hàng không Việt Nam ban hành
2.    (26/07/2020) Công văn 7234/BGTVT-CYT năm 2020 về tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên phương tiện vận tải hành khách do Bộ Giao thông vận tải ban hành

* Giáo dục
1.    (27/07/2020) Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2.    (27/07/2020) Quyết định 2084/QĐ-BGDĐT năm 2020 về khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3.    (27/07/2020) Công văn 2206/SGDĐT-VP năm 2020 về tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng

* Tài nguyên - Môi trường
1.    (22/07/2020) Quyết định 2046/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường mở mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021
2.    (13/07/2020) Công văn 78/TWPCTT năm 2020 về tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành

* Thể thao - Y tế
1.    (27/07/2020) Thông báo 257/TB-VPCP năm 2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
2.    (27/07/2020) Công văn 7286/BGTVT-VT về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 27 tháng 7 năm 2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
3.    (27/07/2020) Công văn 69210/CT-VP năm 2020 về thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
4.    (27/07/2020) Công văn 3982/BYT-DP năm 2020 về thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-Cov-2 do Bộ Y tế ban hành
5.    (27/07/2020) Công văn 3981/BYT-DP năm 2020 về giám sát, đánh giá, hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 do Bộ Y tế ban hành
6.    (27/07/2020) Công văn 289/TANDTC-VP năm 2020 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân
7.    (26/07/2020) Công văn 6082/VPCP-KGVX năm 2020 về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
8.    (26/07/2020) Công điện 1151/CV-BCĐQG năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Ngãi do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
9.    (25/07/2020) Công văn 3961/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
10.    (25/07/2020) Công văn 3969/CV-BCĐ năm 2020 về xin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Thành phố Đà Nẵng do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
11.    (25/07/2020) Thông báo 253/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành
12.    (24/07/2020) Công văn 3951/CV-BCĐ năm 2020 về áp dụng biện pháp cách ly đối với tổ bay do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 ban hành
13.    (24/07/2020) Công văn 3949/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 cho chuyên gia nhập cảnh Việt Nam làm việc do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ban hành
14.    (26/06/2020) Quyết định 2699/QĐ-BYT năm 2020 về Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh Sốt rét do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

* Văn hóa - Xã hội
1.    (24/07/2020) Thông báo 252/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nguồn: thuvienphapluat.vn