Nhảy đến nội dung
x

Bản tin văn bản pháp luật nổi bật từ 25/7/2020

* Doanh nghiệp
1.    (16/07/2020) Công văn 66288/CT-TTHT năm 2020 về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
2.    (16/07/2020) Công văn 66296/CT-TTHT năm 2020 về chi phí trong giao dịch liên kết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành
3.    (14/07/2020) Công văn 2835/TCT-TTKT năm 2020 về Hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

* Đầu tư
1.    (20/07/2020) Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2.    (20/07/2020) Quyết định 1056/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt về Nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3.    (17/07/2020) Quyết định 1053/QĐ-TTg về thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4.    (09/07/2020) Công văn 4403/BKHĐT-TH về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

* Thương mại
1.    (23/07/2020) Nghị định 86/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
2.    (23/07/2020) Nghị quyết 110/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt Nghị định thư thứ nhất sửa đổi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) do Chính phủ ban hành
3.    (20/07/2020) Công văn 5882/VPCP-CN năm 2020 về giải quyết khung giờ các chuyến bay chuyên chở hàng xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành
4.    (17/07/2020) Công văn 4796/TCHQ-GSQL năm 2020 về vướng mắc C/O do Tổng cục Hải quan ban hành
5.    (16/07/2020) Công văn 4759/TCHQ-PC năm 2020 vướng mắc về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành
6.    (16/07/2020) Công văn 4747/TCHQ-GSQL năm 2020 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

* Xuất nhập khẩu
1.    (20/07/2020) Công văn 4816/TCHQ-TXNK năm 2020 về phần mềm nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành
2.    (08/07/2020) Công văn 4576/TCHQ-GSQL năm 2020 về nhập khẩu thịt lợn do Tổng cục Hải quan ban hành
3.    (08/07/2020) Công văn 4580/TCHQ-GSQL năm 2020 về phân luồng đối với hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển do Tổng cục Hải quan ban hành
4.    (08/07/2020) Công văn 4581/TCHQ-GSQL năm 2020 về Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP do Tổng cục Hải quan ban hành

* Thuế - Phí - Lệ Phí
1.    (20/07/2020) Quyết định 1900/QĐ-BCT năm 2020 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Trung Hoa, Thái Lan và Ma-lai-xi-a do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2.    (15/07/2020) Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

* Kế toán - Kiểm toán
1.    (10/07/2020) Thông tư 67/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

* Lao động - Tiền lương
1.    (17/07/2020) Công văn 2680/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 (Vốn sự nghiệp) do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
2.    (17/07/2020) Công văn 2682/LĐTBXH-KHTC năm 2020 báo cáo về biên chế, tiền lương để xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

* Công nghệ thông tin
1.    (22/07/2020) Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.    (20/07/2020) Công văn 879/UBDT-KHTC năm 2020 về gửi tài liệu, số liệu công khai trên ứng dụng công khai ngân sách nhà nước của Bộ Tài chính do Ủy ban Dân tộc ban hành
3.    (16/07/2020) Quyết định 2032/QĐ-BVHTTDL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

* Bộ máy hành chính
1.    (21/07/2020) Quyết định 1605/QĐ-BTNMT năm 2020 về quy trình nội bộ thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2.    (21/07/2020) Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3.    (20/07/2020) Quyết định 949/QĐ-BXD năm 2020 sửa đổi một số điểm, khoản thuộc Điều 2 của Quyết định 168/QĐ-BXD về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng
4.    (20/07/2020) Công văn 2641/BGDĐT-GDĐH năm 2020 về đính chính thông tin tại Công văn 419/BGDĐT-GDĐH do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5.    (17/07/2020) Quyết định 2258/QĐ-BQP năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
6.    (16/07/2020) Công văn 2640/LĐTBXH-TCCB năm 2020 về Báo cáo thực hiện quy định về đối tượng, tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng và xác nhận trình độ lý luận chính trị năm 2009-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
7.    (03/07/2020) Công văn 11849-CV/BTCTW năm 2020 về rút kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

* Tài chính nhà nước
1.    (20/07/2020) Công văn 5890/VPCP-NN năm 2020 về chỉ đạo ứng phó, hỗ trợ phòng, chống hạn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ do Văn phòng Chính phủ ban hành
2.    (17/07/2020) Công văn 2681/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
3.    (17/07/2020) Công văn 2677/LĐTBXH-KHTC năm 2020 về xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

* Giao thông - Vận tải
1.    (23/07/2020) Nghị quyết 109/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt "Hiệp định về vận chuyển hàng không thường lệ giữa Việt Nam - Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ" do Chính phủ ban hành
2.    (22/07/2020) Công văn 290/LS-BHCD năm 2020 đưa công dân ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết tuần từ 27/7 đến 02/8/2020 do Cục Lãnh sự ban hành

* Giáo dục
1.    (23/07/2020) Công văn 2744/LĐTBXH-TCGDNN về tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

* Tài nguyên - Môi trường
1.    (23/07/2020) Chỉ thị 29/CT-TTg năm 2020 về giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.    (22/07/2020) Công điện 581/CĐ-BGDĐT năm 2020 về chủ động ứng phó với mưa, lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3.    (20/07/2020) Quyết định 1055/QĐ-TTg năm 2020 về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4.    (17/07/2020) Thông tư 17/2020/TT-BCT quy định về bảo quản và hủy bỏ giếng khoan dầu khí do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5.    (14/07/2020) Công văn 4686/TCHQ-GSQL năm 2020 Kế hoạch thực hiện Hiệp định về Biện pháp quốc gia có cảng do Tổng cục Hải quan ban hành

* Thể thao - Y tế
1.    (24/07/2020) Công văn 3952/CV-BCĐ năm 2020 về tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý người nước ngoài nhập cảnh do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 ban hành
2.    (23/07/2020) Công văn 3918/BYT-DP năm 2020 về tăng cường hoạt động truyền thông giảm muối và đo kiểm tra huyết áp cho người dân do Bộ Y tế ban hành
3.    (22/07/2020) Công văn 3284/UBND-KGVX năm 2020 về thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do thành phố Hà Nội ban hành
4.    (17/07/2020) Quyết định 3129/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5.    (17/07/2020) Quyết định 3128/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6.    (17/07/2020) Quyết định 3130/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
7.    (17/07/2020) Quyết định 3127/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8.    (17/07/2020) Công văn 888/KCB-NV năm 2020 về tăng cường công tác điều trị bệnh tay chân miệng do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành
9.    (09/04/2020) Quyết định 1619/QĐ-BYT năm 2020 về Phụ lục thay thế Phụ lục 1 “Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển bệnh phẩm” kèm theo Quyết định 963/QĐ-BYT về “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

* Văn hóa - Xã hội
1.    (21/07/2020) Công văn 5910/VPCP-KGVX năm 2020 về khung pháp lý quản lý Mô hình du lịch kết hợp trang trại nghỉ dưỡng do Văn phòng Chính phủ ban hành
2.    (20/07/2020) Công văn 878/UBDT-KHTC năm 2020 về thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc và công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nguồn: thuvienphapluat.vn