Nhảy đến nội dung
x

Thưởng đến 55 triệu đồng với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế

Theo đó, HSSV, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế, thi kỹ năng nghề thế giới được thưởng theo các mức như sau:
- Đoạt huy chương Vàng hoặc giải nhất: 55 triệu đồng;
- Đoạt huy chương Bạc hoặc giải nhì: 35 triệu đồng;
- Đoạt huy chương Đồng hoặc giải ba: 25 triệu đồng;
- Đoạt giải Khuyến khích: 10 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định mức tiền thưởng dành cho HSSV, học viên đoạt giải trong kỳ thi Olympic châu Á các môn học, kỳ thi kỹ năng nghề châu Á như sau:
- Đoạt huy chương Vàng: 35 triệu đồng;
- Đoạt huy chương Bạc: 25 triệu đồng;
- Đoạt huy chương Đồng: 10 triệu đồng;
- Đoạt giải Khuyến khích: 8 triệu đồng.

Lưu ý: HSSV, học viên được hưởng mức tiền thưởng theo quy định trên cũng được hưởng mức tiền thưởng quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP.

Nghị định 110/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2020. Quyết định 158/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020.


Nguồn: Thư viện pháp luật