Nhảy đến nội dung
x
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 01/01/2021
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 30/12/2020
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
08 quy định mới người lao động cần biết trước khi ký hợp đồng lao động từ 2021
Kể từ ngày 01/01/2021, nhiều quy định mới về hợp đồng lao động sẽ chính thức có hiệu lực theo Bộ luật Lao động 2019.
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 27/11/2020
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản pháp luật mới, nổi bật
05 chính sách mới về tiền lương của người lao động áp dụng từ 01/01/2021
Kể từ ngày 01/01/2021, nhiều chính sách mới liên quan đến tiền lương của người lao động (NLĐ) sẽ có hiệu lực
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 13/11/2020
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Thủ tục đăng ký giám hộ
Chủ thể là cá nhân có yêu cầu đăng ký việc giám hộ cho một cá nhân khác, cần thực hiện theo trình tự, thủ tục luật định
Bán iPhone 12 xách tay có thể bị phạt tối đa đến 200 triệu đồng
Hành vi bán hàng xách tay hiện nay có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP
Người lao động phải bồi thường nếu tiết lộ bí mật kinh doanh
Khi phát hiện người lao động vi phạm thỏa thuận bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thì người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động bồi thường theo thỏa thuận của hai bên.
Hút thuốc lá có thể bị phạt tới 500.000 đồng?
Theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/11/2020) hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm có thể bị xử phạt tới 500.000 đồng.
Subscribe to thông tin pháp lý