Nhảy đến nội dung
x

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 20/10/2021

* Doanh nghiệp
1.    (19/10/2021) Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 năm 2021 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
2.    (27/09/2021) Hướng dẫn 08-HD/BTCTW năm 2021 về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

* Tiền tệ - Ngân hàng
1.    (20/10/2021) Quyết định 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

* Thuế - Phí - Lệ Phí
1.    (19/10/2021) Nghị định 90/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023

* Công nghệ thông tin
1.    (20/10/2021) Thông tư 09/2021/TT-BTTTT "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị ra đa hoạt động trong dải tần 76 GHz đến 77 GHz dùng cho phương tiện vận tải mặt đất" do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

* Bộ máy hành chính
1.    (21/10/2021) Nghị định 91/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô
2.    (15/10/2021) Quyết định 35-QĐ/TW năm 2021 về Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
3.    (14/10/2021) Thông tư 06/2021/TT-BTP năm 2021 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật về công tác cán bộ trong lĩnh vực thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
4.    (19/05/2021) Hướng dẫn 05-HD/BTCTW năm 2021 về một số nội dung thực hiện Quy định 208-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

* Tài chính nhà nước
1.    (18/10/2021) Quyết định 1737/QĐ-TTg năm 2021 về Điều chỉnh nội dung chi của Quyết định 846/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

* Xây dựng - Đô thị
1.    (19/10/2021) Nghị quyết 133/NQ-CP năm 2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 60/NQ-CP về áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công) do Chính phủ ban hành
2.    (19/10/2021) Quyết định 1769/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

* Giao thông - Vận tải
1.    (22/10/2021) Quyết định 1774/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện Phi dự án “Trang thiết bị chuyên dùng phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải” sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

* Giáo dục
1.    (20/10/2021) Thông tư 28/2021/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2.    (20/10/2021) Thông tư 29/2021/TT-BGDĐT quy định về ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nguồn: thuvienphapluat.vn