Nhảy đến nội dung
x

Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 17/3 - 18/3/2022

* Doanh nghiệp
1.    (17/03/2022) Quyết định 360/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

* Đầu tư
1.    (16/03/2022) Quyết định 357/QĐ-TTg năm 2022 về chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Tuyến cáp treo Hương Bình tại xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

* Thương mại
1.    (15/03/2022) Thông tư 18/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 36/2019/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2.    (04/03/2022) Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

* Xuất nhập khẩu
1.    (17/03/2022) Nghị quyết 39/NQ-CP năm 2022 về Mở Lối mở Nậm Đích/Việt Nam - Huổi Hịa/Lào do Chính phủ ban hành

* Công nghệ thông tin
1.    (15/03/2022) Quyết định 27/QĐ-UBQGCĐS Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022

* Bộ máy hành chính
1.    (29/01/2022) Quyết định 157/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Dân số và Phát triển do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.    (28/01/2022) Quyết định 147/QĐ-TTg năm 2022 về công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

* Giao thông - Vận tải
1.    (15/03/2022) Nghị quyết 35/NQ-CP năm 2022 phê duyệt Nghị định thư (sửa đổi lần 2) giữa Việt Nam - Nga về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam do Chính phủ ban hành

* Thể thao - Y tế
1.    (17/03/2022) Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2022 về Chương trình phòng, chống dịch Văn hóa - Xã hội

Nguồn: thuvienphapluat.vn