Nhảy đến nội dung
x

Bản tin văn bản pháp quy cấp Trung ương Tháng 8/2022

* Doanh nghiệp
1.    (22/08/2022) Quyết định 1693/QĐ-BTC năm 2022 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính
2.    (12/08/2022) Thông tư 52/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

* Đầu tư
1.    (24/08/2022) Quyết định 1453/QĐ-BKHĐT năm 2022 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
2.    (18/08/2022) Nghị quyết 106/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 56/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội do Chính phủ ban hành
3.    (15/08/2022) Nghị quyết 105/NQ-CP năm 2022 triển khai Nghị quyết 57/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành
4.    (11/08/2022) Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5.    (10/08/2022) Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
6.    (09/08/2022) Quyết định 1392/QĐ-BKHĐT năm 2022 công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
7.    (08/08/2022) Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
8.    (29/07/2022) Quyết định 1373/QĐ-BKHĐT năm 2022 về đính chính Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9.    (29/07/2022) Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

* Thương mại
1.    (25/08/2022) Thông tư 13/2022/TT-BCT bãi bỏ Khoản 6 Điều 7 Thông tư 05/2021/TT-BCT hướng dẫn nội dung về an toàn điện do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
2.    (22/08/2022) Nghị định 54/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
3.    (19/08/2022) Quyết định 1640/QĐ-BCT năm 2022 về kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép hình chữ H xuất xứ từ Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
4.    (18/08/2022) Nghị quyết 107/NQ-CP năm 2022 phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu chính Phước Tân, tỉnh Tây Ninh do Chính phủ ban hành
5.    (15/08/2022) Quyết định 1621/QĐ-BCT năm 2022 về gia hạn thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm bàn, ghế có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a và Trung Hoa (Vụ việc AD16) do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
6.    (15/08/2022) Quyết định 1624/QĐ-BCT năm 2022 về áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
7.    (11/08/2022) Quyết định 975/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8.    (09/08/2022) Quyết định 2182/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
9.    (08/08/2022) Nghị quyết 100/NQ-CP về giao danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan, địa phương do Chính phủ ban hành
10.    (01/08/2022) Quyết định 1514/QĐ-BCT năm 2022 về áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
11.    (01/08/2022) Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Chính phủ ban hành
12.    (01/08/2022) Quyết định 919/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
13.    (28/07/2022) Quyết định 495/QĐ-UBDT năm 2022 phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
14.    (23/03/2022) Quyết định 416/QĐ-BCT năm 2022 về gia hạn thời hạn rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ propylen có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Hoa (vụ việc AR01.AD07)
15.    (22/02/2022) Quyết định 225/QĐ-BCT năm 2022 về gia hạn thời hạn rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép mạ có xuất xứ từ Đại Hàn Dân Quốc và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (vụ việc ER01.AD02) do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
16.    (11/01/2022) Quyết định 38/QĐ-BTC về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Tài chính

* Xuất nhập khẩu
1.    (08/08/2022) Nghị định 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP

* Tiền tệ - Ngân hàng
1.    (23/08/2022) Quyết định 1701/QĐ-BTC năm 2022 công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
2.    (22/08/2022) Quyết định 1453/QĐ-NHNN năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại Bộ phận Một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
3.    (29/07/2022) Thông tư 10/2022/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
4.    (15/11/2021) Quyết định 1781/QĐ-NHNN năm 2021 về phân công công tác Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

* Thuế - Phí - Lệ Phí
1.    (24/08/2022) Quyết định 1710/QĐ-BTC năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
2.    (23/08/2022) Quyết định 1391/QĐ-TCT năm 2022 về Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
3.    (03/08/2022) Thông tư 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
4.    (01/08/2022) Quyết định 1223/QĐ-TCT năm 2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 662/QĐ-BTC về triển khai Quyết định 2072/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Rà soát đánh giá hiệu quả của các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh" do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành
5.    (29/07/2022) Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP

* Bảo hiểm
1.    (22/08/2022) Quyết định 2234/QĐ-BHXH năm 2022 về kiện toàn thành viên và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

* Kế toán - Kiểm toán
1.    (08/09/2016) Quyết định 1562/QĐ-KTNN năm 2016 quy định về công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước

* Lao động - Tiền lương
1.    (26/08/2022) Thông tư 13/2022/TT-BTTTT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2.    (12/08/2022) Quyết định 1495/QĐ-BKHCN năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025
3.    (11/08/2022) Quyết định 1766/QĐ-CHK bổ sung Kế hoạch tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam năm 2022
4.    (11/08/2022) Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 về tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
5.    (11/08/2022) Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
6.    (11/08/2022) Nghị quyết 103/NQ-CP năm 2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành
7.    (04/08/2022) Quyết định 5051/QĐ-TLĐ năm 2022 quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam do Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
8.    (02/08/2022) Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
9.    (27/04/2022) Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2022 về tiếp tục thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước do Chính phủ ban hành
10.    (08/12/2021) Quyết định 2068/QĐ-TTg về bổ sung dự toán năm 2021 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11.    (17/12/2019) Quyết định 4855/QĐ-BGDĐT năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

* Công nghệ thông tin
1.    (25/08/2022) Quyết định 1590/QĐ-BTTTT năm 2022 về giao nhiệm vụ và phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền triển khai Tiểu dự án 1 - Giảm nghèo về thông tin thuộc Dự án 6 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên hệ thống thông tin cơ sở do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2.    (18/08/2022) Quyết định 1557/QĐ-BTTTT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
3.    (15/08/2022) Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng
4.    (12/08/2022) Quyết định 1506/QĐ-BTTTT năm 2022 về phân bổ máy tính bảng thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
5.    (12/08/2022) Thông tư 12/2022/TT-BTTTT hướng dẫn Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
6.    (10/08/2022) Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7.    (10/08/2022) Quyết định 1498/QĐ-BTTTT năm 2022 về Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Phân tích và phát hiện hành vi bất thường của người tiêu dùng trên mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
8.    (08/08/2022) Quyết định 1868/QÐ-BVHTTDL về Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử và Mẫu kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
9.    (03/08/2022) Quyết định 929/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp - nông dân - nông thôn giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
10.    (02/08/2022) Quyết định 924/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
11.    (01/08/2022) Quyết định 592/QĐ-BNV năm 2022 về Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính nhà nước của Bộ Nội vụ - cơ quan Thường trực Cải cách hành chính của Chính phủ
12.    (01/08/2022) Quyết định 2121/QĐ-BYT sửa đổi Phụ lục kèm theo Quyết định 579/QĐ-BYT phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế năm 2022
13.    (14/03/2022) Quyết định 50/QĐ-TANDTC năm 2022 hướng dẫn về trang bị, lắp đặt thiết bị phục vụ tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến cho phòng xử án của Tòa án các cấp do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

* Bộ máy hành chính
1.    (31/08/2022) Quyết định 1026/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.    (30/08/2022) Quyết định 1015/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
3.    (30/08/2022) Nghị quyết 111/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2022 do Chính phủ ban hành
4.    (24/08/2022) Nghị định 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
5.    (23/08/2022) Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
6.    (23/08/2022) Quyết định 999/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7.    (22/08/2022) Quyết định 1121/QĐ-BGTVT năm 2022 về phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải
8.    (22/08/2022) Quyết định 1388/QĐ-TCT về kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của Tổng cục Thuế
9.    (18/08/2022) Quyết định 1112/QĐ-BGTVT năm 2022 về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải
10.    (18/08/2022) Nghị quyết 572/NQ-UBTVQH15 năm 2022 về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
11.    (17/08/2022) Quyết định 3117/QĐ-BNN-TY năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12.    (17/08/2022) Quyết định 2244/QĐ-BYT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các cuộc thanh tra theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
13.    (17/08/2022) Quyết định 1736/QĐ-BTP năm 2022 Kế hoạch kiểm tra chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng và chuyên đề về các văn bản liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
14.    (17/08/2022) Nghị quyết 25/2022/UBTVQH15 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
15.    (16/08/2022) Quyết định 986/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập và Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối Vùng Thủ đô do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16.    (15/08/2022) Quyết định 1514/QĐ-BTTTT năm 2022 về chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân sự của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
17.    (12/08/2022) Quyết định 979/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
18.    (11/08/2022) Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH15 năm 2022 về thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
19.    (11/08/2022) Nghị quyết 569/NQ-UBTVQH15 năm 2022 về thành lập thị trấn Bình Phú thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
20.    (11/08/2022) Quyết định 684/QĐ-BXD năm 2022 về quy trình giải quyết thủ tục hành chính do Cục Kinh tế xây dựng thực hiện do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
21.    (11/08/2022) Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
22.    (11/08/2022) Quyết định 977/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
23.    (10/08/2022) Quyết định 965/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
24.    (09/08/2022) Nghị quyết 102/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương
25.    (08/08/2022) Quyết định 944/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
26.    (08/08/2022) Nghị định 52/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
27.    (05/08/2022) Quyết định 2183/QĐ-BYT năm 2022 về thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng, sử dụng thuốc, vật tư, trang thiết bị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
28.    (04/08/2022) Nghị quyết 23/2022/UBTVQH15 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023
29.    (03/08/2022) Nghị quyết 563/NQ-UBTVQH15 năm 2022 về Danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
30.    (03/08/2022) Nghị quyết 564/NQ-UBTVQH15 năm 2022 về Danh sách Ủy viên và đại biểu mời tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
31.    (01/08/2022) Nghị quyết 95/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2022 do Chính phủ ban hành
32.    (01/08/2022) Quyết định 917/QĐ-TTg năm 2022 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 3 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
33.    (29/07/2022) Quyết định 1507/QĐ-BTC năm 2022 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định 766/QĐ-TTg phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
34.    (29/07/2022) Quyết định 1785/QĐ-BVHTTDL năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
35.    (29/07/2022) Thông tư 11/2022/TT-BTTTT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
36.    (28/07/2022) Thông tư 10/2022/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 28/2013/TT-BKHCN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
37.    (28/07/2022) Quyết định 193/QĐ-TANDTC năm 2022 Quy chế về chế độ quản lý hồ sơ vụ án và công tác lưu trữ trong hệ thống Tòa án nhân dân do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành
38.    (26/07/2022) Quyết định 891/QĐ-TTg năm 2022 về công nhận xã An toàn khu thuộc tỉnh Cà Mau do Thủ tướng Chính phủ ban hành
39.    (26/07/2022) Thông tư 09/2022/TT-BTNMT quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
40.    (25/07/2022) Quyết định 2023/QĐ-BYT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Dược phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Thông tư 23/2021/TT-BYT sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
41.    (25/07/2022) Quyết định 989/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
42.    (22/07/2022) Nghị quyết 560/NQ-UBTVQH15 năm 2022 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
43.    (22/07/2022) Quyết định 1310/QĐ-BKHCN năm 2022 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
44.    (22/07/2022) Quyết định 1456/QĐ-BTC năm 2022 về Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
45.    (20/07/2022) Thông tư 18/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
46.    (12/07/2022) Nghị quyết 530/NQ-UBTVQH15 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
47.    (11/07/2022) Nghị quyết 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
48.    (29/06/2022) Quyết định 845/QĐ-BGTVT năm 2022 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
49.    (12/04/2022) Quyết định số 546/QĐ-BKHCN năm 2022 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
50.    (28/03/2022) Quyết định 458/QĐ-BTP năm 2022 về Kế hoạch thực hiện các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
51.    (20/12/2021) Quyết định 2507/QĐ-BTNMT năm 2021 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

* Vi phạm hành chính
1.    (22/08/2022) Lệnh công bố Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 2022
2.    (18/08/2022) Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng 2022
* Thủ tục Tố tụng
1.    (09/08/2022) Quyết định 1694/QĐ-BTP năm 2022 phê duyệt Đề án "Bảo trì, sửa chữa trụ sở, kho vật chứng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên cho các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2023-2025" do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2.    (09/03/2022) Quyết định 353/QĐ-BTP năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Điều 55, 56, 57 Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

* Tài chính nhà nước
1.    (24/08/2022) Thông tư 55/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 238/2016/TT-BTC quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2.    (23/08/2022) Quyết định 1596/QĐ-BKHCN năm 2022 về quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế; phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài; hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3.    (22/08/2022) Quyết định 2319/QĐ-BGDĐT năm 2022 về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo
4.    (17/08/2022) Thông tư 54/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
5.    (17/08/2022) Quyết định 2243/QĐ-BYT về Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6.    (15/08/2022) Thông tư 12/2022/TT-BKHCN quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
7.    (12/08/2022) Quyết định 1713/QĐ-BTP công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung năm 2022 của Bộ Tư pháp
8.    (12/08/2022) Quyết định 1505/QĐ-BKHCN năm 2022 về quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước về thông tin, tuyên truyền trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
9.    (12/08/2022) Thông tư 53/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
10.    (11/08/2022) Thông tư 51/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
11.    (05/08/2022) Quyết định 941/QĐ-TTg năm 2022 về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
12.    (29/07/2022) Thông tư 47/2022/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
13.    (29/07/2022) Quyết định 1502/QĐ-BTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
14.    (29/07/2022) Quyết định 1803/QÐ-BVHTTDL năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 156/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
15.    (28/01/2022) Quyết định 128/QĐ-BCT phê duyệt danh mục nhiệm vụ và kinh phí thực hiện năm 2022 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

* Xây dựng - Đô thị
1.    (26/08/2022) Nghị quyết 108/NQ-CP năm 2022 thực hiện Nghị quyết 61/2022/QH15 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030 do Chính phủ ban hành
2.    (15/08/2022) Quyết định 1723/QĐ-BTP năm 2022 hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 và tiêu chí quận, thị xã, thành phố đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí quận, thị xã, thành phố thuộc cấp tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3.    (10/08/2022) Quyết định 966/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4.    (02/08/2022) Quyết định 922/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5.    (02/08/2022) Quyết định 923/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6.    (02/08/2022) Quyết định 18/2022/QĐ-TTg Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7.    (02/08/2022) Quyết định 925/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8.    (02/08/2022) Quyết định 926/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9.    (26/07/2022) Quyết định 642/QĐ-BXD năm 2022 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, xét giao trực tiếp thực hiện năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
10.    (25/07/2022) Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Giao thông - Vận tải
1.    (22/08/2022) Thông tư 21/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
2.    (10/08/2022) Thông tư 11/2022/TT-BKHCN bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô
3.    (09/08/2022) Nghị quyết 101/NQ-CP năm 2022 ký Nghị định thư thực hiện gói cam kết thứ mười hai về dịch vụ vận tải hàng không trong khuôn khổ Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ do Chính phủ ban hành
4.    (08/08/2022) Quyết định 1713/QĐ-CHK năm 2022 về Chương trình đào tạo ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn nhân viên trợ giúp thủ tục kế hoạch bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành
5.    (29/07/2022) Thông tư 20/2022/TT-BGTVT quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

* Giáo dục
1.    (17/08/2022) Quyết định 2272/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt danh mục Tài liệu làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2.    (15/08/2022) Quyết định 2253/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3.    (15/08/2022) Quyết định 2238/QĐ-BGDĐT về điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4.    (10/08/2022) Quyết định 2195/QĐ-BGDĐT năm 2022 phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5.    (05/08/2022) Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT năm 2022 về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6.    (03/08/2022) Quyết định 2138/QĐ-BGDĐT năm 2022 về Kế hoạch giáo dục sức khỏe tâm thần cho trẻ em, học sinh giai đoạn 2022-2025 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
7.    (03/08/2022) Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT sửa đổi nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8.    (29/07/2022) Quyết định 2103/QĐ-BGDĐT về xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9.    (29/07/2022) Quyết định 2104/QĐ-BGDĐT về xác định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
10.    (26/07/2022) Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

* Tài nguyên - Môi trường
1.    (05/08/2022) Quyết định 942/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2.    (29/07/2022) Quyết định 2879/QĐ-BNN-TCLN năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 809/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3.    (27/07/2022) Quyết định 2860/QĐ-BNN-TCLN năm 2022 công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

* Thể thao - Y tế
1.    (30/08/2022) Quyết định 2355/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2.    (26/08/2022) Quyết định 491/QĐ-QLD năm 2022 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 30 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
3.    (26/08/2022) Quyết định 2306/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
4.    (24/08/2022) Quyết định 2282/QĐ-BYT năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 38/NQ-CP về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
5.    (23/08/2022) Quyết định 2275/QĐ-BYT năm 2022 về Quy trình giám định pháp y tử thi nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 và việc tổ chức thực hiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
6.    (22/08/2022) Quyết định 481/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 11 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 178.1 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
7.    (22/08/2022) Quyết định 2265/QĐ-BYT năm 2022 Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
8.    (18/08/2022) Quyết định 2246/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn sàng lọc, điều trị, quản lý người chấp hành biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ sở bắt buộc chữa bệnh tâm thần do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
9.    (15/08/2022) Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2022 về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành
10.    (09/08/2022) Quyết định 457/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược
11.    (05/08/2022) Quyết định 2171/QĐ-BYT năm 2022 hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
12.    (05/08/2022) Quyết định 2170/QĐ-BYT năm 2022 về tài liệu "Hướng dẫn phục hồi chức năng theo nhóm cho trẻ khuyết tật" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
13.    (04/08/2022) Quyết định 454/QĐ-QLD năm 2022 về Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
14.    (02/08/2022) Quyết định 447/QĐ-QLD năm 2022 về Danh mục 133 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 178 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành
15.    (02/08/2022) Quyết định 444/QĐ-QLD công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc - Đợt 2 năm 2022 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành
16.    (02/08/2022) Quyết định 1823/QÐ-BVHTTDL phê duyệt "Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch ban hành
17.    (01/08/2022) Quyết định 1810/QĐ-BVHTTDL năm 2022 bổ sung danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành
18.    (01/08/2022) Thông tư 06/2022/TT-BYT quy định danh mục và cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
19.    (01/08/2022) Quyết định 2122/QĐ-BYT năm 2022 về Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị sau nhiễm COVID-19 ở người lớn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
20.    (01/08/2022) Thông tư 05/2022/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
21.    (27/07/2022) Quyết định 438/QĐ-QLD năm 2022 về Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược
22.    (12/07/2022) Quyết định 1895/QĐ-BYT Kế hoạch truyền thông về Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) năm 2022 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

* Quyền dân sự
1.    (10/08/2022) Quyết định 886/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân Jung Chi An do Chủ tịch nước ban hành
2.    (25/07/2022) Quyết định 833/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 02 công dân hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ do Chủ tịch nước ban hành
3.    (25/07/2022) Quyết định 835/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 167 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc do Chủ tịch nước ban hành
4.    (25/07/2022) Quyết định 832/QĐ-CTN năm 2022 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với 02 cá nhân hiện đang cư trú tại tỉnh Hậu Giang do Chủ tịch nước ban hành
5.    (25/07/2022) Quyết định 834/QĐ-CTN năm 2022 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 61 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản do Chủ tịch nước ban hành

* Văn hóa - Xã hội
1.    (25/08/2022) Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
2.    (09/08/2022) Quyết định 1690/QĐ-BTP năm 2022 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên đến năm 2025 của Bộ Tư pháp
3.    (05/08/2022) Quyết định 2980/QĐ-BNN-KTHT năm 2022 hướng dẫn thực hiện Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
4.    (04/08/2022) Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
5.    (03/08/2022) Quyết định 930/QĐ-TTg năm 2022 phê duyệt Đề án "Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6.    (02/08/2022) Quyết định 1818/QĐ-BVHTTDL năm 2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 10/NQ-CP về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
7.    (27/07/2022) Thông tư 55/2022/TT-BQP hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
8.    (20/07/2022) Quyết định 859/QĐ-TTg năm 2022 công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

* Lĩnh vực khác
1.    (25/08/2022) Quyết định 1637/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
2.    (19/08/2022) Thông tư 09/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3.    (16/08/2022) Quyết định 985/QĐ-TTg năm 2022 về Chương trình Quốc gia phát triển nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4.    (12/08/2022) Quyết định 1498/QĐ-BKHCN năm 2022 phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2023 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
5.    (26/04/2022) Quyết định 811/QĐ-BCT năm 2022 về Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nguồn: thuvienphapluat.vn