Nhảy đến nội dung
x

Kế hoạch thực hiện Khoá luận tốt nghiệp năm 2024

Gửi các em sinh viên đạt điều kiện thực hiện Khoá luận tốt nghiệp.

Khoa Luật ban hành Kế hoạch thực hiện Khoá luận tốt nghiệp (tại đây) và Phân công giảng viên hướng dẫn Khoá luận tốt nghiệp (tại đây).

Các em lưu ý, hiện nay nhà trường quản lý hoạt động khoá luận qua hệ thống quản lý khoá luận, và kiểm tra tỷ lệ trùng lắp trên Turnitin, nên các em chú ý các mốc thời gian và thực hiện thao tác trên hệ thống để được ghi nhận kết quả học phần.

Trân trọng.