Nhảy đến nội dung
x

Đào tạo sau đại học

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật kinh tế là chương trình tập trung đào tạo theo hướng nghiên cứu, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo được tính ứng dụng và thực tiễn nhằm giúp cho học viên sau khi hoàn thành khóa học có đủ khả năng vận dụng kiến thức lý luận vào hoạt động thực tiễn, có tư duy phản biện, có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.

Chương trình đào tạo theo đề án này giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành luật, kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực về pháp luật kinh tế và vận dụng kiến thức đó vào hoạt động tư vấn pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp trong các lĩnh vực tư vấn về các vấn đề pháp lý trong quản trị doanh nghiệp, pháp luật về quản lý lao động trong doanh nghiệp, pháp luật về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp…. Trên cơ sở đó, người học có đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng xây dựng và quản trị chiến lược dự phòng rủi ro pháp lý cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, chương trình đào tạo còn giúp học viên có được khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo.