Nhảy đến nội dung
x
12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Từ ngày 01/07/2020 tới đây, 12 Luật sau đây sẽ có hiệu lực pháp luật. Các văn bản Luật này sẽ tác động đến nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Vì thế mọi người dân cần chú ý nắm bắt quy định để đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Cụ thể:
1. Luật Giáo dục 2019;
2. Luật Thư viện 2019;
3. Luật Dân quân tự vệ 2019;
4. Luật Kiến trúc 2019;
5. Luật Quản lý thuế 2019;
6. Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019;
7. Luật Lực lượng dự bị động viên 2019;

Bản tin văn bản mới: 15 Thông tư về miễn giảm phí, lệ phí một số lĩnh vực do Covid-19
Bản tin văn bản mới là chuyên mục cập nhật các văn bản pháp lý nổi bật
Thông tin pháp lý: Dịch vụ chứng thực bản sao điện tử
Thông tin pháp lý là chuyên mục cung cấp thông tin, bình luận những vấn đề pháp lý trong đời sống
QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ GIẢM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA NĂM 2020 ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ TỔ CHỨC KHÁC

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 9 Quốc hội Khóa XIV, sáng ngày 19/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Hiệp định EVFTA - Thành quả tuyệt vời của Quốc hội Việt Nam
Hiệp định EVFTA được Quốc hội phê chuẩn là một bước ngoặc mới cho quá trình hội nhập kinh tế thế giới và đặc biệt là Việt Nam - EU
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 13/06/2020 - 16/06/2020
Cập nhật các văn bản pháp luật mới theo hiệu lực thi hành
VAW 2020 - Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải thương mại Việt Nam 2020

Trong 10 năm qua, trọng tài thương mại nói riêng và giải quyết tranh chấp bằng các phương thức ngoài tòa án nói chung (ADR) đã có những bước phát triển đáng kể, điều này cho thấy chủ trương khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng trọng tài của Nhà nước bước đầu đã phát huy được hiệu quả. 10 năm đó cũng chính là khoảng thời gian đánh dấu sự phát triển đáng ghi nhận của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) cũng như Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC trong các hoạt động.

Tổng hợp các khung hình phạt đối với tội hiếp dâm
Hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.
Quy trình giải quyết một vụ án hình sự
Mỗi một vụ án hình sự lại có tính chất và mức độ nguy hiểm khác nhau chính vì vậy việc giải quyết một vụ án hình sự là rất khó khăn và phức tạp. Mỗi vụ án hình sự sẽ được giải quyết theo một trình tự nhất định theo quy định của pháp luật.Quá trình giải quyết vụ án hình sự bao gồm các giai đoạn: khởi tố, điều tra vụ án hình sự; truy tố; xét xử; thi hành án.
Mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân sẽ có điều chỉnh từ ngày 01/7/2020

Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, từ năm 2020 sẽ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1, Điều 19 của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 đã được Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều, như sau:
- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);
- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Subscribe to Tin tức - Sự kiện