Nhảy đến nội dung
x
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 10/10/2020
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản pháp lý mới, nổi bật
Hậu quả pháp lý của việc tảo hôn
Tảo hôn là hành vi lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định
Cách tính tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự
Công dân không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo khi đến độ tuổi quy định phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ Tháng 10/2020
Bản tin văn bản pháp luật cập nhật các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Một số điểm nổi bật của các Nghị định có hiệu lực Tháng 10/2020
Bản tin văn bản pháp luật cập nhật các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Bản tin TDTU Tháng 9/2020
Bản tin TDTU tổng hợp các sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra tại Đại học Tôn Đức Thắng trong tháng.
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 20/9/2020
Bản tin văn bản cập nhật văn bản pháp luật mới, nổi bật
Thưởng đến 55 triệu đồng với học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
Đây là mức tiền thưởng cao nhất theo Nghị định 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên (HSSV), học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 11/9/2020
Bản tin văn bản pháp luật cung cấp thông tin tổng hợp các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Bản tin Đại học Tôn Đức Thắng
Bản tin TDTU tổng hợp các sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra tại Đại học Tôn Đức Thắng trong tháng.
Subscribe to Tin tức - Sự kiện