Nhảy đến nội dung
x
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 01/01/2021
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin TDTU Tháng 12/2020
Bản tin TDTU tổng hợp các sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra tại Đại học Tôn Đức Thắng trong tháng.
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 30/12/2020
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới, nổi bật
Bản tin Đại học Tôn Đức Thắng tháng 11/2020
Bản tin TDTU tổng hợp các sự kiện và hoạt động nổi bật diễn ra tại Đại học Tôn Đức Thắng trong tháng.
Bản tin văn bản pháp luật Trung ương tháng 11/2020
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản pháp luật mới, nổi bật
08 quy định mới người lao động cần biết trước khi ký hợp đồng lao động từ 2021
Kể từ ngày 01/01/2021, nhiều quy định mới về hợp đồng lao động sẽ chính thức có hiệu lực theo Bộ luật Lao động 2019.
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 27/11/2020
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản pháp luật mới, nổi bật
05 chính sách mới về tiền lương của người lao động áp dụng từ 01/01/2021
Kể từ ngày 01/01/2021, nhiều chính sách mới liên quan đến tiền lương của người lao động (NLĐ) sẽ có hiệu lực
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 23/11/2020
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 13/11/2020
Bản tin văn bản tổng hợp các văn bản pháp luật mới, nổi bật
Subscribe to Tin tức - Sự kiện