Nhảy đến nội dung
x
Trung tâm Anh ngữ WESET tuyển dụng nhân sự năm 2021
Nội dung chi tiết trong thông báo
Phước & Partners: Ngày hội việc làm và tuyển thực tập sinh
Thông tin về chuỗi sự kiện CAREER DAY 2021 - KẾT NỐI THÀNH CÔNG của Công ty luật Phước và Các Cộng sự
Trung tâm Anh ngữ WESET tuyển dụng nhân sự
Nội dung chi tiết trong thông báo
Học bổng tiếng Anh cơ bản cho sinh viên Khoa Luật TDTU
Nội dung chi tiết trong thông báo
Tuyển dụng công chức Bộ Tài chính năm 2020
Nội dung chi tiết trong thông báo
Tuyển dụng công chức ngành Tòa án nhân dân năm 2020
Nội dung chi tiết trong thông báo
Công ty bảo hiểm AAA tuyển dụng nhân sự
Nội dung chi tiết trong thông báo
Cơ hội việc làm dành cho các sinh viên ngành Luật
Học bất cứ ngành nào, người học đều quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Ngành Luật là một trong những ngành có cơ hội nghề nghiệp rộng và đa dạng, phân bổ ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
Subscribe to Học bổng việc làm