Nhảy đến nội dung
x

Người điều khiển ô tô quay đầu xe, lái xe trên đường cao tốc bị phạt bao nhiêu?

Đối với hàng vi quay đầu xe trên đường cao tốc:

     - Theo điểm b khoản 8 Điều 5 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; quay đầu xe trên đường cao tốc. 

     - Đồng thời, Nghị định 100/2019/NĐ-CP còn quy định mức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2  - 4 tháng.

Đối với hành vi lùi xe trên đường cao tốc:

     - Theo điểm a Khoản 8 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. 

     - Ngoài việc phạt tiền, Nghị định 100/2019/NĐ-CP còn tăng mức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 5  - 7 tháng.