Nhảy đến nội dung
x
Sinh viên Khoa Luật TDTU hỗ trợ phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên công nhân
Ngày 07/11 vừa qua, sinh viên Khoa Luật TDTU tham gia diễn một phiên tòa giả định về lao động để hỗ trợ phổ biến pháp luật cho đoàn viên, thanh niên công nhân
“Đột nhập” Phiên tòa giả định của sinh viên Khoa Luật TDTU cơ sở Bảo Lộc
Phiên tòa giả định chính là cơ hội để sinh viên khoa Luật TDTU cơ sở Bảo Lộc cọ xát thực tế, trải nghiệm “không khí” tại tòa án và hình dung được vai trò quan trọng của bộ phận pháp lý trong đời sống thực tiễn. Phiên tòa cũng là dịp để sinh viên ứng dụng kiến thức đã học vào thực tế, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp.
Subscribe to Phiên tòa giả định