Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Bản tin văn bản pháp luật cấp Trung ương nổi bật
Bản tin văn bản mới là chuyên mục cập nhật các văn bản pháp lý nổi bật
Bản tin văn bản mới nổi bật từ ngày 27-30/06/2020
Bản tin văn bản mới là chuyên mục cập nhật các văn bản pháp lý nổi bật

Sự kiện sắp diễn ra

Sinh viên

Chuyên đề: Các vấn đề lưu ý trong tư vấn pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 20/6/2020, tại trường Đại học Tôn Đức Thắng đã diễn ra chuyên đề "Các vấn đề̀ lưu ý trong tu

TDTU cơ sở Bảo Lộc: Phiên tòa giả định của sinh viên Luật

Thực hiện Kế hoạch của Khoa Luật TDTU về việc tổ chức các chuyên đề nâng cao chuyên môn và kỹ năng cho sinh viên Kho

Ngày hội Tết Việt - Tết của người Việt, Lần 02, năm 2020

Hoạt động được xây dựng công phu, bài bản dưới mô hình gian hàng trưng bày, tái hiện một góc Tết cổ truyền Việt Nam.

SINH VIÊN LUẬT

HỌC CÔNG LÝ - TIẾP CẬN TƯƠNG LAI