Nhảy đến nội dung
x
Đăng ký môn học bổ sung trong Học kỳ 2/2023-2024 dành cho sinh viên chương trình Chất lượng cao Khóa tuyển sinh 2020 trở về trước

Căn cứ số lượng sinh viên có nguyện vọng được học môn Pháp luật về phá sản và trọng tài thương mại (Mã môn: E01112) và môn Luật đất đai (Mã môn: E01075), Khoa Luật thông báo về việc mở bổ sung 02 môn học này trong Học kỳ 2/2023-2024 như sau:

Sinh viên đạt điều kiện đăng ký môn học vào đợt đăng ký bổ sung từ 13h ngày 20/11 – 13h ngày 22/11/2023 theo thông báo số 141/TB-ĐH của phòng Đại học.

Đề nghị các sinh viên lưu ý đăng ký môn học theo thời gian quy định.

Thông báo Vv về việc cứu xét tiếng Anh đối với sinh viên Khóa TS 2018 trở về trước đăng ký TSNN đợt 3/2022

Khoa Luật chào các anh chị sinh viên,

Ngày 03/02 Phòng ĐH sẽ thông báo và công bố danh sách xét sơ bộ SV tham gia TSNN Đợt 3/Năm 2022; Khoa Luật thông báo đến SV về việc cứu xét tiếng Anh đối với sinh viên Khóa TS 2018 trở về trước đăng ký TSNN đợt 3/2022. Nội dung như sau: 

- Sinh viên CHỈ nợ học phần tiếng Anh cuối trong CTĐT ĐƯỢC CỨU XÉT tham gia TSNN đợt 3/2022. 

Thông báo số 01/TB-TSNN và phân công giảng viên hướng dẫn

Các em thân mến.

Khoa Luật gửi các em Thông báo số 01/TB-KL hướng dẫn thực hiện TSNN đợt 1/2022-2023.

Các em theo dõi chi tiết tại đây.

Kế hoạch TSNN đợt 1/2022-2023

Gửi các em sinh viên tham gia TSNN Đợt 1/2022-2023.

Khoa Luật ban hành Kế hoạch số 23/KH-KL về việc thực hiện TSNN. Các em theo dõi nội dung chi tiết tại đây.

Lưu ý: Các em theo dõi email và Hệ thống thông tin sinh viên nắm bắt thông tin về Buổi phổ biến quy chế TSNN vào ngày 02/8/2022.

Trân trọng.

Thông báo 03 về hoạt động TSNN đợt 1B/2021-2022

Sinh viên theo dõi nội dung chi tiết trong thông báo: tại đây

Hướng dẫn cấp giấy giới thiệu sinh viên

Mến chào các anh chị sinh viên,

Liên quan đến việc cấp Giấy Giới thiệu cho sinh viên Khoa Luật đến thực tập hoặc học việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian hiện nay; Nay Khoa Luật thông báo một số các nội dung liên quan như sau: