Nhảy đến nội dung
x
Thông báo số 01/TB-TSNN và phân công giảng viên hướng dẫn

Các em thân mến.

Khoa Luật gửi các em Thông báo số 01/TB-KL hướng dẫn thực hiện TSNN đợt 1/2022-2023.

Các em theo dõi chi tiết tại đây.

Kế hoạch TSNN đợt 1/2022-2023

Gửi các em sinh viên tham gia TSNN Đợt 1/2022-2023.

Khoa Luật ban hành Kế hoạch số 23/KH-KL về việc thực hiện TSNN. Các em theo dõi nội dung chi tiết tại đây.

Lưu ý: Các em theo dõi email và Hệ thống thông tin sinh viên nắm bắt thông tin về Buổi phổ biến quy chế TSNN vào ngày 02/8/2022.

Trân trọng.

Thông báo 03 về hoạt động TSNN đợt 1B/2021-2022

Sinh viên theo dõi nội dung chi tiết trong thông báo: tại đây

Hướng dẫn cấp giấy giới thiệu sinh viên

Mến chào các anh chị sinh viên,

Liên quan đến việc cấp Giấy Giới thiệu cho sinh viên Khoa Luật đến thực tập hoặc học việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian hiện nay; Nay Khoa Luật thông báo một số các nội dung liên quan như sau:

Thông báo v/v học tập trung tại các cơ sở của Trường từ ngày 14/9/2020

Nhà trường thông báo đến toàn thể người học về việc học tập trung và thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID19 kể từ ngày 14/9/2020.

Xem chi tiết thông báo tại đây.

Thông báo V/v đăng ký thi Kỹ năng thực hành chuyên môn đợt tháng 10/2020

1.    Đối tượng:  
1.1.    Đối tượng 1: SV Đại học Khóa 19 (tuyển sinh năm 2015) trở về sau
1.2.    Đối tượng 2: SV Đại học Khóa 18 (tuyển sinh năm 2014):
- Chưa hoàn thành môn học Kỹ năng thực hành chuyên môn nhưng có điểm ĐẠT báo cáo Tập sự nghề nghiệp từ HK3/2017-2018 trở về sau