Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành sâu Luật hình sự (năm thứ 4 của Chương trình đào tạo)

Mục tiêu chuyên môn của chuyên ngành là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xã hội, hệ thống pháp luật hiện hành và có kỹ năng cơ bản trong việc giải quyết các tình huống pháp lý đơn giản. Do đó, chương trình đào tạo Cử nhân Luật chuyên ngành hình sự được thiết kế theo hướng bên cạnh các học phần bắt buộc còn có một loạt các học phần tự chọn theo định hướng nghề nghiệp của sinh viên trong tương lai. Việc lựa chọn các môn học chuyên ngành phụ thuộc vào định hướng nghề nghiệp của sinh viên. Chuyên ngành Hình sự không chỉ thu hút sinh viên bởi các môn học sinh động, lý thú mà còn có đội ngũ giảng viên vững về chuyên môn, đầy tâm huyết với nghề và nhiệt tình giúp đỡ sinh viên về mặt học tập cũng như nghiên cứu khoa học.

Các học phần đặc trưng của chuyên ngành bao gồm: Luật Hình sự; Luật Tố tụng hình sự; Tội phạm học; Tâm lý học tư pháp; Tâm thần học tư pháp; Khoa học điều tra hình sự; Lý luận về định tội; Giám định pháp y; Nghiệp vụ thư ký Tòa án,...

Chuyên ngành Luật Hình sự hướng đến việc đào tạo ra những sinh viên có kiến thức chuyên sâu về pháp luật Hình sự. Với chuyên ngành này, sinh viên tốt nghiệp sẽ làm việc tại các cơ quan bảo vệ pháp luật như Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan Điều tra, Thanh tra, cơ quan Thi hành án và một số cơ quan khác không thuộc khối cơ quan bảo vệ pháp luật như văn phòng Luật sư, văn phòng tư vấn pháp luật, hoặc ở một số cơ quan hành chính sự nghiệp khác.