Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành sâu Luật kinh tế (năm thứ 4 của Chương trình đào tạo)

Mục tiêu chuyên môn của chuyên ngành là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xã hội, hệ thống pháp luật hiện hành và có kỹ năng cơ bản và chuyên sâu về pháp luật kinh tế. Đây là thế mạnh của Khoa Luật, với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia đầu ngành về Luật kinh tế - cạnh tranh - phá sản. Chuyên ngành Luật Kinh tế cũng là chuyên ngành đào tạo định hướng của chương trình Cử nhân luật Chất lượng cao và Cao học Luật của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Các học phần đặc trưng của chuyên ngành bao gồm: Luật công ty, Luật thương mại; Luật cạnh tranh, Pháp luật Phá sản và Giải quyết tranh chấp thương mại; Pháp luật về Đầu tư; Luật Thuế, Luật Ngân hàng, Pháp luật Kinh doanh bảo hiểm, Pháp luật Kinh doanh chứng khoán; Luật Đất đai; Luật Môi trường; Pháp luật về Kinh doanh Bất động sản, Pháp luật trọng tài thương mại, Pháp luật xúc tiến thương mại...

Chuyên ngành Luật Kinh tế hướng đến việc đào tạo ra những sinh viên có kiến thức chuyên sâu về pháp luật kinh tế - thương mại. Với chuyên ngành này, Cử nhân Luật chuyên ngành Luật Kinh tế có thể làm việc tốt ở các đơn vị như: Tòa án nhân dân (Tòa kinh tế, Tòa dân sự...); Viện kiểm sát nhân dân (chuyên về mảng dân sự - kinh tế); các cơ quan bảo vệ pháp luật (Thanh tra, Phòng công chứng, Sở tư pháp, Thi hành án; Luật sư...); các khu vực hành chính Nhà nước; các công việc khác (công tác nhân sự, pháp chế, tư vấn...) hoặc nghiên cứu chuyên sâu.