Nhảy đến nội dung
x
Sinh hoạt chuyên đề

Từ khi thành lập đến nay, Khoa Luật đã tổ chức rất nhiều các hoạt động dành cho sinh viên của khoa. Trong đó hoạt động được tổ chức thường xuyên và định kì chính là các buổi chuyên đề thảo luận về các vấn đề pháp luật trong thực tiễn.

Dưới đây là một số chuyên đề Khoa luật đã tổ chức.

1/Chuyên đề Luật sở hữu trí tuệ

Chung kết cuộc thi học thuật "Sinh viên biện luận" năm 2018

Nhằm trang bị cho sinh viên về những kiến thức pháp luật đồng thời rèn luyện kỹ năng cần thiết để có thể tự tin khẳng định mình trong tương lai, qua đó hướng tới một cuộc thi mang tính truyền thống, liên tục hàng năm, đẩy mạnh phong trào học tập của sinh viên trong khoa cũng như toàn trường. Khoa luật đại học Tôn Đức Thắng tổ chức cuộc thi Sinh viên biện luận năm 2018 cho toàn thể sinh viên của Khoa tham gia. Hoạt động diễn ra từ ngày 26/3/2018 đến ngày 13/4/2018.