Nhảy đến nội dung
x

Chuyên ngành sâu Luật dân sự (năm thứ 4 của Chương trình đào tạo)

Mục tiêu chuyên môn của chuyên ngành là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về xã hội, hệ thống pháp luật hiện hành và có kỹ năng chuyên sâu đối với các ngành Luật Dân sự.

Các học phần đặc trưng của chuyên ngành bao gồm: Luật Dân sự; Luật sở hữu trí tuệ; Luật Tố tụng dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Lao động và giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động; Đàm phán soạn thảo hợp đồng; Các hợp đồng thông dụng; Luật thi hành án dân sự; Trách nhiệm nhân sự; Kỹ năng soạn thảo văn bản trong tố tụng dân sự...

Chuyên ngành Luật Dân sự hướng đến việc đào tạo ra những sinh viên có kiến thức chuyên sâu về pháp luật dân sự. Với chuyên ngành Luật Dân sự, sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các công việc và vị trí rất đa dạng như: Tòa án nhân dân (Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa dân sự...); Viện kiểm sát nhân dân (chuyên về mảng dân sự); các cơ quan bảo vệ pháp luật (Thanh tra, Phòng công chứng, Sở tư pháp, Thi hành án; Luật sư...); các khu vực hành chính Nhà nước; các công việc khác (công tác nhân sự, pháp chế, tư vấn...).